Afrikalılar Kültür, Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği Mutluluk
Dağıtıyoruz
GÖNÜLLÜ OLUN
Afrikalılar Kültür, Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği İnsanlara yardım et
mutlulukla
GÖNÜLLÜ OL
Afrotürkler kimdir?

Afrika kökenli Türkler ya da Afrotürkler

Osmanlı İmparatorluğu’nda en erkeni 15. yüzyıla tarihlenebilen, ama ağırlıkla 19. yüzyılın ikinci yarısında köle ticareti yoluyla Anadolu’ya getirilen Afrikalıların çocukları ve torunlarıdır. Bu kişilerin önemli bir bölümü azat edildikten ya da kölelik sona erdikten sonra Ege ve Akdeniz bölgesinde yerleşerek/yerleştirilerek tarım alanında çalışmış, köyler oluşturmuşlardır.

Gerek Osmanlı’da gerekse Türkiye Cumhuriyeti döneminde Afrika’dan tek tek gelerek burada yerleşenler de bulunmaktadır.

Gönüllü Ol

Bize katılın gönüllü olun. Projelerimizde yer alın.

Bağış Yap

Bağış yaparak bizlere destek olabilirsiniz.
canvas
canvas
canvas
25

Okul Mezunu

35

Sağlık Hizmeti

45

Medikal Kontrol

75

Eğitim Kitabı

canvas
canvas
canvas
canvas
Projeler

Amaç ve Hedefler

Afrotürkler 1926 yılında Medeni Kanun ile resmen Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı oldu. Ancak insan ticaretine cevaz veren ve onun uzantısı olan yasaların yürürlükten kaldırılması 1964’ü buldu.

Günümüzde Afrotürkler

Günümüzde Afrotürkler, bir araya gelerek yıllar önce kopan ilişkileri onarmaya veya yeniden kurmaya, yalnız ülke içerisinde değil ülke dışında da yakınlarını, kökenlerini aramaya başladı.

Afrotürk Derneği

Örgütlendiklerini Afrikalılar Dayanışma, Kültür ve Yardımlaşma Derneği aracılığıyla bir yandan Anadolu coğrafyasında yaşanan kölelik gerçeğiyle yüzleşmek ve hesaplaşmak isteyen Türkiyeli siyah topluluk

canvas
canvas

Sağlık

Yardım etmek için bize katılın gönüllü olun.

Sağlık

Yardım etmek için bize katılın gönüllü olun.

Eğitim

Yardım etmek için bize katılın gönüllü olun.

Eğitim

Yardım etmek için bize katılın gönüllü olun.

Yardım

Yardım etmek için bize katılın gönüllü olun.

Yardım

Yardım etmek için bize katılın gönüllü olun.

Bağış Yap

Yardım etmek için bize katılın gönüllü olun.

Bağış Yap

Yardım etmek için bize katılın gönüllü olun.

canvas
canvas
canvas
Ekibimiz

Uzman Gönüllümüz

Etkinlik Bilgilerimiz

Yaklaşan Etkinliğe Katılın

canvas
canvas
canvas
canvas
Haberler ve Makaleler

Güncel Haberler